top of page

Internkontroll

Vaktliste

Styret har ansvar for daglig internkontroll på eiendommen, registrere brudd på husholdsreglene, og at fellesarealene holdes frie for personlige eiendeler. Denne oppgaven må vi forsøke å fordele mellom oss som sitter i styret. Interkontrollen utføres slik at alle våre naboer kan føle seg trygg i leilighetene sine. Om man ikke kan ta vakten man er satt opp på, gi beskjed til styrets leder så fort som mulig – så kan man få byttet med noen andre i styret. Den som har ansvaret, skriver ned når internkontrollen er utført. Dette skal utføres minst en gang daglig mellom kl. 06:00 til 23:00. Hvis man finner personlige eiendeler i fellesarealene, ta ett bilde og sende det snarest så vil vaktmester ordne resten.

bottom of page