top of page
Vakttelefon

Vakttelefon

Borettslaget har etablert en vakttelefon som er av stor betydning for alle beboere, med tanke på å bistå ved nødsituasjoner som pågående brannalarmer eller falske alarmer som ikke er slått av. Dette gjelder også situasjoner der du har låst deg ute, opplever problemer med å åpne hoveddøren eller leilighetsdøren på grunn av tap av nøkkelbrikke, eller har tekniske problemer med nøkkelbrikken eller kortleseren. Dersom du ikke får kontakt med oss på vakttelefonen, vil du motta en bekreftelse på SMS med beskjed om å vente i 10 minutter før du ringer brannvesenet for å få hjelp til å slå av alarmen. Dette er kostnadsfritt, og det er eieren av leiligheten som kan bli fakturert for utrykning av brannvesenet – ikke den som velger å ringe vakttelefonen. Ved henvendelser angående adgangskontroll blir du automatisk dirigert til en låsesmed som er tilgjengelig for å hjelpe deg. Vær oppmerksom på at hvis problemet skyldes din egen feil, vil du være ansvarlig for kostnadene ved utrykningen.

ÅPNINGSTIDER FOR ANDRE HENVENDELSER

For andre henvendelser er vakttelefonen betjent på hverdager fra klokken 12:00 til 16:00. Vi anbefaler at du starter med å sende en e-post til styret. Hvis du ikke har mottatt respons etter 7 dager, anbefaler vi at du ringer vakttelefonen for å be om at din henvendelse blir besvart så snart som mulig. Dersom det gjelder nødsituasjoner, som for eksempel vannlekkasjer eller naboklager, anbefaler vi at du ringer vakttelefonen på hverdager mellom klokken 12:00 og 16:00. Hvis du ringer utenfor våre vanlige åpningstider, og situasjonen er alvorlig, anbefaler vi at du sender en e-post til styret så snart som mulig og venter på respons. Ellers ber vi deg vente med å ringe tilbake til våre vanlige åpningstider.

Når du ringer oss på 485 95 055, gir vi deg 2 tastevalg, med noen undervalg.

Du trenger ikke vente til alle talemeldingene er lest opp før du trykker deg videre.

Tast 1 hvis du er en beboer i borettslaget.

Tast 2 hvis du representerer en bedrift.

TASTEVALG: HVIS DU ER EN BEBOER I BORETTSLAGET

Tast 1 hvis det er en pågående brannalarm eller en falsk alarm som ikke er slått av. Dette tastevalget gjelder kun mens brannalarmen fortsatt er aktiv, og ikke etter at den er avsluttet.
Tast 2 hvis du har låst deg ute eller har problemer med å åpne hoveddøren eller leilighetsdøren på grunn av en feil med nøkkelbrikken eller kortleseren. Dette tastevalget gjelder kun i situasjoner der du har låst deg ute eller opplever tekniske problemer med nøkkelbrikken eller kortleseren.
Tast 3 for andre henvendelser, som for eksempel vannlekkasjer, tekniske problemer i leilighetene, manglende tilgang til dører, eller hvis du ønsker å rapportere brudd på borettslagets regler eller naboklager som du trenger hjelp til å løse. Vennligst merk at noen henvendelser kan kreve en skriftlig bekreftelse via e-post for å sikre at vi kan håndtere din henvendelse på best mulig måte. Hvis dette er tilfellet, vil vi be deg om å sende oss en e-post.

TASTEVALG: FOR ANDRE HENVENDELSER

Tast 1 hvis du trenger hjelp med bestilling av nye nøkkelbrikker, har mistet en nøkkelbrikke som må deaktiveres, eller trenger å oppgradere nøkkelbrikken din for å få tilgang til takterrassen eller andre spesifikke dører.

Tast 2 hvis du trenger hjelp med å bestille en digital nøkkel eller opplever tekniske problemer med mobilapplikasjonen. Med en digital nøkkel kan du ha nøkkelknippet ditt på mobilen.

Tast 3 hvis du har spørsmål om oppussing og vedlikehold. Vennligst merk at styret skal informeres på forhånd om all innvendig oppussing.

Tast 4 hvis du har spørsmål eller problemer med ventilasjonssystemet.

Tast 5 hvis du har spørsmål eller problemer med vannrør eller varmtvann.

Tast 6 hvis du har spørsmål om bruksoverlating, for eksempel hvis du ønsker å leie ut leiligheten din.

Tast 7 hvis du opplever en akutt situasjon som krever øyeblikkelig oppmerksomhet, for eksempel vannlekkasje, en ødelagt dør eller vindu, eller hvis du observerer mistenkelig aktivitet i eller rundt bygningen som kan true din eller andres sikkerhet.

Tast 8 for å melde brudd på borettslagets regler eller hvis du har en naboklage, for eksempel støy eller forstyrrelser. Før du bruker tastevalg 8, kan det være lurt å sjekke med naboen din og prøve å løse problemet ved å prate sammen uten å involvere styret. Vennligst merk at hvis situasjonen ikke krever øyeblikkelig oppmerksomhet, kan du sende en e-post til styret slik at de kan håndtere saken på en passende måte.

Tast 9 for andre spørsmål eller mindre henvendelser.

bottom of page